WYTYCZNE ZWROTU KSIĄŻEK DO BIBLIOTEKI
W związku ze zbliżającym się zakończeniem roku szkolnego informujemy o konieczności zwrócenia do biblioteki szkolnej
wypożyczonych podręczników, lektur i innych książek.
Przypominamy, iż ćwiczenia są własnością ucznia i nie podlegają zwrotowi.

 1. Każdy uczeń ma obowiązek zwrócenia kompletu podręczników w wyznaczonym terminie. Poniżej harmonogram zwrotu
  podręczników.
 2. Informujemy, że zgodnie z regulaminem przy zwrocie podręczników należy: usunąć foliowe okładki, usunąć zapisane
  ołówkiem notatki, zwrócić uwagę na czystość i estetykę książki- wyprostować pogięte rogi, skleić rozdarcia.
 3. Uczniowie, którzy ukończyli 8 lat mogą zwracać wypożyczone książki samodzielnie, bez rodzica/ opiekuna.
 4. Uczniowie poniżej 8 roku życia zwracają wypożyczone książki z rodzicem/opiekunem lub zwrotu dokonuje sam
  rodzic/opiekun ucznia.
  5 .Kolejność zwrotu książek poszczególnych uczniów/rodziców w wyznaczonym dniu dla danej klasy określa wg
  harmonogramu wychowawca klasy, który przeznacza 10 minut na każdego ucznia zgodnie z numerem ucznia w dzienniku.
  7 . Zwrot potwierdzony jest podpisem (własnym długopisem) na liście udostępnionej przez nauczyciela.
  8 . Książki wraz z podpisaną kartą informacyjną (imię i nazwisko ucznia, klasa) są odkładane w sposób wskazany przez
  nauczyciela bibliotekarza w określonym miejscu.
  9 . Uczeń/rodzic/opiekun zwracający zbiory biblioteczne zobowiązany jest do noszenia maski ochronnej lub innego sposobu
  zasłaniania nosa i ust oraz zachowania bezpiecznej odległości pomiędzy pracownikiem biblioteki.
  10 . Po upływie kwarantanny nauczyciel bibliotekarz dokona oceny stanu technicznego zwróconych podręczników.
  Zgodnie z regulaminem w przypadku zniszczonych lub zagubionych podręczników należy wpłacić równowartość ich kosztu
  zakupu na konto szkoły, o czym rodzic/opiekun zostanie poinformowany.
  HARMONOGRAM ZWROTU PODRECZNIKÓW
 1. W związku z zaistniałą sytuacja epidemiologiczną, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów rodziców/opiekunów,
  i pracowników naszej placówki, zwracamy się z prośbą o ścisłe dostosowanie się do powyższego harmonogramu, i
  zwrotu podręczników wg wyznaczonych godzin przez wychowawcę klasy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *