KOŁO PRZYJACIÓŁ BIBLIOTEKI

Podczas spotkań w bibliotece uczniowie:

  • Poznają wiele ciekawych książek i ich twórców
  • Rozwijaą swoje zainteresowania czytelnicze, plastyczne i literackie
  • Pogłębiają swoją wiedzę n/t książek i zasobów bibliotecznych
  • Włączają się w przygotowanie wielu imprez szkolnych i bibliotecznych
  • Dbają o ład i porządek w bibliotece
  • Oprawiają i reperują książki
  • Uczą się odpowiedzialności i samorządności
  • Pomagają w prowadzeniu kroniki szkolnej