WYTYCZNE ZWROTU KSIĄŻEK DO BIBLIOTEKI

W związku ze zbliżającym się zakończeniem roku szkolnego informujemy o konieczności zwrócenia do biblioteki szkolnej wypożyczonych podręczników, lektur i innych książek.
Przypominamy, iż ćwiczenia są własnością ucznia i nie podlegają zwrotowi.

1. Każdy uczeń ma obowiązek zwrócenia kompletu podręczników w wyznaczonym terminie. Poniżej harmonogram zwrotu podręczników.

2. Informujemy, że zgodnie z regulaminem przy zwrocie podręczników należy: usunąć foliowe okładki, usunąć zapisane ołówkiem notatki, zwrócić uwagę na czystość i estetykę książki- wyprostować pogięte rogi, skleić  rozdarcia.

3. Uczniowie, którzy ukończyli 13 lat mogą zwracać wypożyczone książki  samodzielnie, bez rodzica/ opiekuna.

4. Uczniowie poniżej 13 roku życia zwracają wypożyczone książki  z rodzicem/opiekunem lub zwrotu dokonuje sam rodzic/opiekun ucznia.

5 .Kolejność zwrotu książek poszczególnych uczniów/rodziców  w wyznaczonym dniu dla danej klasy określa wg harmonogramu  wychowawca klasy, który przeznacza 10 minut na każdego ucznia  zgodnie  z numerem  ucznia w dzienniku.

7 . Zwrot potwierdzony jest podpisem (własnym długopisem) na liście udostępnionej przez nauczyciela.

8 . Książki wraz z podpisaną kartą informacyjną (imię i nazwisko ucznia, klasa) są odkładane w sposób wskazany przez nauczyciela bibliotekarza w określonym miejscu.

9 . Uczeń/rodzic/opiekun  zwracający zbiory biblioteczne zobowiązany jest do noszenia maski ochronnej lub innego sposobu zasłaniania nosa i ust oraz zachowania bezpiecznej odległości pomiędzy pracownikiem biblioteki.

10 . Po upływie kwarantanny nauczyciel bibliotekarz dokona oceny  stanu technicznego  zwróconych podręczników.